Om Helseundersøkelsene i Hordaland

Helseundersøkelsene i Hordaland ble gjennomført i 1992/93 (Homocysteinundersøkelsen, også kalt HUSK1) og i 1997-1999 (HUSK2). Begge undersøkelsene ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Statens helseundersøkelser (SHUS) (nå del av Nasjonalt folkehelseinstitutt), og Kommunehelsetjenesten i Hordaland.

Universitetet i Bergen er dataansvarlig for HUSK.

Helseundersøkelsene inkluderer tverrfaglige samarbeidsprosjekter med fokus på kroniske sykdommer inkludert hjertekarsykdom, kreft, osteoporose, angst og depresjon. Delprosjekter fokuserer på psykososiale faktorer, arbeidslivsforskning, muskel- og skjelettsykdommer og kartlegging av medikamentbruk. Hovedformålet for undersøkelsene er å innhente kunnskap slik at sykdom kan forebygges.

Totalt deltok omtrent 36000 Hordalendinger i studiene, ca. 18000 i 1992/93 og ca. 26000 i 1997/99. Kriteriene for å bli invitert var at en måtte være bosatt i Hordaland og født i årene 1925-27 og 1950-52. Et tilfeldig utvalg (2%) av innbyggere født 1928-1949 og bosatt i Bergen ble også invitert i 1992/93. Omtrent 7000 av de som deltok i 1992/93 deltok også i 1997/99.

Se oversikt over deltakere

Opplysninger som er samlet inn og lagret kommer fra spørreskjemaene, undersøkelsene (f.eks. høyde, vekt, blodtrykk) og fra blodprøveanalysene (f.eks. kolesterol, triglyserider, glukose).

Helseundersøkelsene i Hordaland er del av forskningssamarbeidet CONOR (COhort NORge), og vi deltar i the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).

I 2018 – 2020 sendes det ut brev til alle som deltok i 1997-99 og er født 1950-51. Disse vil få tilbud om å delta i HUSK3: “HELSEUNDERSØKELSEN I HORDALAND – HUSK3 – BETENNELSESMARKØRER, BLODTRYKK OG HJERTE-KARSYKDOM.” Forskningsansvarlig er Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Du kan lese mer her.