Om Helseundersøkelsene i Hordaland

Helseundersøkelsene i Hordaland ble gjennomført i 1992/93 (Homocysteinundersøkelsen) og i 1997-1999 (HUSK). Begge undersøkelsene ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Statens helseundersøkelser (SHUS) (nå del av Nasjonalt folkehelseinstitutt), og Kommunehelsetjenesten i Hordaland.

Universitetet i Bergen er dataansvarlig for HUSK.

Helseundersøkelsene inkluderer tverrfaglige samarbeidsprosjekter med fokus på kroniske sykdommer inkludert hjertekarsykdom, kreft, osteoporose, angst og depresjon. Delprosjekter fokuserer på psykososiale faktorer, arbeidslivsforskning, muskel- og skjelettsykdommer og kartlegging av medikamentbruk. Hovedformålet for undersøkelsene er å innhente kunnskap slik at sykdom kan forebygges.

Totalt deltok omtrent 36000 Hordalendinger i studiene, ca. 18000 i 1992/93 og ca. 26000 i 1997/99. Omtrent 7000 av de som deltok i 1992/93 deltok også i 1997/99.

Helseundersøkelsene i Hordaland er del av forskningssamarbeidet CONOR (COhort NORge), og deltar i the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

I 2018 – 2020 sendes det ut brev til alle som deltok i 1997-99 og er født 1950-51. Disse vil få tilbud om å delta i HUSK3: “HELSEUNDERSØKELSEN I HORDALAND – HUSK3 – BETENNELSESMARKØRER, BLODTRYKK OG HJERTE-KARSYKDOM.” Forskningsansvarlig er Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Du kan lese mer her.

Fredag 7. desember 2018 ble det sendt ut et informasjonsskriv til alle som deltok i “Helseundersøkelsen i Hordaland” på 1990-tallet. Les mer her.