HUSK3

HELSEUNDERSØKELSEN I HORDALAND – HUSK 3. BETENNELSESMARKØRER, BLODTRYKK OG HJERTE-KARSYKDOM

Kvinner og menn født 1950-51, som deltok i HUSK i 1992/93 og 1997/99, vil få en invitasjon og et informasjonsskriv i posten fra HUSK3.

Informasjonsskriv om hva studien innebærer kan du også lese her.

I HUSK3 vil deltakerne fylle ut spørreskjema på Internett, deretter møte frem i et undersøkelselokale for å måle høyde, vekt, kroppsammensetning, blodtrykk og noen vil også bli intervjuet om sine kostholdsvaner.  Videre vil deltaker få tildelt time på hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus der deltaker får målt arteriestivhet, ekkokardiografi og gjennomført koronar CT. Noen vil også få tilbud om måling av 24-timers blodtrykk.

Deltagere som har spørsmål kan kontakte oss per e-post eller ringe HUSK prosjekttelefon 974 24 630 mellom kl. 10-14 på hverdager.