Spørreskjemaer

Helseundersøkelsene i Hordaland består av to basisundersøkelser: Homocysteinundersøkelsen og HUSK

Homocysteinundersøkelsen ble utført i 1992/93
To hoved aldersgrupper: 1925/27 and 1950/52

HUSK ble utført i 1997/99
Tre aldersgrupper 1925/27, 1950/51 and 1953/57

The Homocysteine study 1992/93

Skjema fra 1992-93
Engen helse – Tilleggsskjema fra 1992-93
Mat og drikke siste 6 timer- Tilleggsskjema fra 1992-93

Her kan du lese sluttrapporten for Hjertekarundersøkelsen i 1992-93 (7/6-1993) 
Artikkel i Bergens Tidende 3. april 1992; “Stor hjerteundersøkelse av 40-åringer”
Reiseruten i 1992-93.

HUSK 1997/99

HUSK består av seks spørreskjemaer. Hvert spørreskjema ble fullført av en bestemt aldersgruppe. Spørreskjemaet 2 ble delt i fire spørreskjemaer – Kvinner 1 og 2, menn 1 og 2 (se tabell nedenfor). Alle deltakerne signert en samtykkeerklæring.

Spørreskjema Aldersgruppe (fødselsår)
Skjema 1 – Personlig innbydelse 1925/27, 1950/51 and 1953/57
Skjema 2:
      Kvinner 1, bokmål 50% of women born in 1953/57
      Kvinner 2, bokmål 50% of women born in 1953/57
      Menn 1, bokmål 50% of men born in 1953/57
      Menn 2, bokmål
50% of men born in 1953/57
Homocystein 1925/27 og 1950/51
Kosthold 1925/27 og 1950/51
Kognitiv 1925/27
Spirometri 510 women og 510 men born in 1925/27 and 1950/51

 

Andre opplysninger fra HUSK 1997/99

Personliginnbydelse

Alle kommuner i Hordaland bruker nynorsk unntatt:
1201 Bergen
1228 Odda
1247 Askøy
(kilde: SHUS)

Brosjyre
HUSK INFO (40-åringene)
HUSK INFO (homocysteinkohorten)
Meldekort
Resultatbrev fra SHUS til deltager
HUSK samtykkeerklæring
Forespørsel og samtykke til benmineraltetthetsmåling
Timetildelingskort benmineraltetthetsmåling
HUSKelappen