Antall blodprøver

Helseundersøkelsene i Hordaland er delt i to tidspunkt. I 1992-93 og i 1997-99. Blodprøvene er lagret ved to biobanker lokalisert i Bergen og Levanger. Blodet ble delt i fullblod, plasma og serum.

  • Antall blodprøver i biobanken
  • Antall blodprøver fra 1992-93 etter fødselsår og kjønn
  • Antall blodprøver fra 1998-99 etter fødselsår og kjønn