Oversikt over deltagere

Det er laget en tabell som gir en detaljert oversikt over deltagerne i de to rundene av helseundersøkelsene, etter fødselsår, alder og kjønn. Oversikt på blodprøver som tatt er også med.