HUSK3 mikrobiota

Helseundersøkelsen i Hordaland – HUSK3 mikrobiota

Tredje runde av Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK3) åpner gradvis igjen fra 04.05.20. I første omgang starter de deler av HUSK3 som foregår ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Dette gjelder CT undersøkelse av hjertet og 24 timers måling av blodtrykket. De som har fått utsatt sine timer vil bli kontakter først. Alle må besvare rutinespørsmål om corona smitte på sms før de kan møte opp til timen.

Har du spørsmål om din deltakelse i HUSK3, så kontakt prosjekttelefonen 974 24 630 mellom kl. 10-14 mandag-torsdag.

Vennlig hilsen
Eva Gerdts
prosjektleder HUSK3

Informasjon om hva studien innebærer kan du også lese her. 

Deltakere i HUSK3 blir invitert til å delta i dette prosjektet forut for planlagt CT-undersøkelse av hjertet. Det blir sendt ut brev med informasjon om studien, samtykkeskriv, spørreskjema om mage-tarm plager og utstyr for taking og nedfrysing av avføringsprøve ca 2 uker før for planlagt undersøkelse. Nedfryst avføringsprøve blir samlet inn i forbindelse med blodprøvetaking ca to timer forut for CT-undersøkelsen. Det blir også tatt prøve – PAX-gen rør – for studier av genuttrykk i hvite blodlegemer. Prosjektet skal studere hvordan mage-tarmsystemet kan påvirke risiko for livsstilssykdom.