HUSK3 mikrobiota

Helseundersøkelsen i Hordaland – HUSK3 mikrobiota

Som ledd i Regjeringens tiltak for å stanse corona epidemien er Universitet i Bergen nå stengt. 3. runde i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK3) stanses derfor midlertidig fram til 14.04.20. 
Deltakere som har fått tilsendt time i stengeperioden vil bli kontaktet på telefon. Alle som får utsatt sine timer vil få tilbud om ny time når HUSK3 åpner igjen. 

Har du spørsmål om din deltakelse i HUSK3, så kontakt prosjekttelefonen 974 24 630 mellom kl. 10-14 mandag-torsdag.
Vennlig hilsen
Eva Gerdts
prosjektleder HUSK3

Informasjon om hva studien innebærer kan du også lese her. 

Deltakere i HUSK3 blir invitert til å delta i dette prosjektet forut for planlagt CT-undersøkelse av hjertet. Det blir sendt ut brev med informasjon om studien, samtykkeskriv, spørreskjema om mage-tarm plager og utstyr for taking og nedfrysing av avføringsprøve ca 2 uker før for planlagt undersøkelse. Nedfryst avføringsprøve blir samlet inn i forbindelse med blodprøvetaking ca to timer forut for CT-undersøkelsen. Det blir også tatt prøve – PAX-gen rør – for studier av genuttrykk i hvite blodlegemer. Prosjektet skal studere hvordan mage-tarmsystemet kan påvirke risiko for livsstilssykdom.