HUSK3 mikrobiota

Helseundersøkelsen i Hordaland – HUSK3 mikrobiota

Informasjon om hva studien innebærer kan du også lese her.

Deltakere i HUSK3 blir invitert til å delta i dette prosjektet forut for planlagt CT-undersøkelse av hjertet. Det blir sendt ut brev med informasjon om studien, samtykkeskriv, spørreskjema om mage-tarm plager og utstyr for taking og nedfrysing av avføringsprøve ca 2 uker før for planlagt undersøkelse. Nedfryst avføringsprøve blir samlet inn i forbindelse med blodprøvetaking ca to timer forut for CT-undersøkelsen. Det blir også tatt prøve – PAX-gen rør – for studier av genuttrykk i hvite blodlegemer. Prosjektet skal studere hvordan mage-tarmsystemet kan påvirke risiko for livsstilssykdom.