Bilder fra Biobanken i Bergen

Helseundersøkelsene i Hordaland tok blodprøver av deltakerne som samtykket til dette. For de som samtykket til at blodprøven kunne lagres og brukes til forskning, oppbevares blodprøvene i to norske biobanker – hos Conor biobank i Levanger. Prøveresultater oppbevares avidentifisert i en database slik at disse kan brukes i forskning.

Vi har besøkt biobanken i Bergen og sett hva de jobber med, hvordan blodet blir analysert og hvor de oppbevarer materialer. Under følger en del bilder fra laboratoriet.


Dette er en boks der blodprøvene blir oppbevart. Alle bokser er nummerert og har forskningsprosjektets navn

 


I boksen er det plass til 100 rør. Hvert rør inneholder 2 ml og er merket med en strekkode og et nummer

 


Boksen fylt med blodprøver

 


Blodprøvene fra helseundersøkelsene oppbevares i minus 80 grader Celsius

 


Hver rack med 12 bokser er fordelt i to store frysebokser (illustrerende bilder)

 


Eksempel på en rack med bokser

 


Et rør tas ut til analyse

 


Denne maskinen blander blodet

 


Etter blanding blir røret plassert på en plattform (svart)

 


Nå er rørene klare for analyse

 


Plattformen ligger på plass i maskinen

 


Maskinen skal hente en dråpe (ca. 2µL) fra hvert rør og overfører til to sett Microtiter plater

 


2 sett Microtiter plater i maskinen.

 


Slik ser microtiter plater ut.

 


Første steg av analysen. Pilen viser de svarte rørene som beskytter nålene før uttak av materialet

 


Her sees nålene. De er klare til å ta ut materiale fra rørene

 


Nålene tar ut materiale fra rørene 


Her er materiale som er tatt ut (Illustrasjonsbilde)

 


En av flere maskiner som analyserer blodprøvene etter at de er overført til mikrotiter plater

 

 Vi vil gjerne takke Gry Kvalheim som har hjulpet oss med informasjon og guidet tur slik at vi kunne lage denne presentasjonen