Til tidligere deltakere

Helseundersøkelsene i Hordaland ble gjennomført i 1992/93 og i 1997/99 som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Kommunehelsetjenesten i Hordaland.

Hovedformålet for undersøkelsene var å innhente kunnskap slik at sykdom kan forebygges.

Professor og prosjektleder Grethe Tell ønsker å takke alle deltakerne for innsatsen. Undersøkelsene har gitt nyttig informasjon om hva som påvirker risikoen for bli syk. Her kan du finne: