Kontakt

Helseundersøkelsene i Hordaland

Styringsgruppene for ”Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)” og ”Homocysteinundersøkelsen i Hordaland” ble slått sammen med virkning fra 1. mars 2008 med det nye navnet ”Helseundersøkelsene i Hordaland”.

Styringsgruppens leder er:

Professor Grethe S. Tell – Grethe.Tell@uib.no
Professor Stein Emil Vollset (nestleder) – Vollset@uib.no

For øvrig består styringsgruppen av disse medlemmene:
Professor Helga Refsum, Universitetet i Oslo
Professor Haakon E. Meyer, Nasjonalt folkehelseinstitutt/ Universitetet i Oslo
Professor Ottar Kjell Nygård, Universitetet i Bergen/ Haukeland univesitetssykehus
Professor Per Magne Ueland, Universitetet i Bergen/ Haukeland universitetssykehus

Prosjektsenter

Seniorkonsulent: kari.juul@uib.no