Rapport fra 40-åringsprogrammet

HUSK ble utført i 1997-99 i samarbeid mellom Statens helseundersøkelser (SHUS), Universitetet i Bergen og kommunehelsetjenesten i Hordaland. SHUS har lagt ut rapport fra undersøkelsen med tabeller med data fra kommunene.

Rapport fra den delen av HUSK som går inn i 40-åringsprogrammet