Vedlegg

Familiær belastning av prostatacancer
Sammenlikning av to metoder for bentetthetsmåling: Single Energy X-ray Absorptiometry (SXA) Dual Energy X-ray Absorptiometry (DEXA)
Angst og depresjon i en befolkningsgruppe – utbredelse, sammenhenger og prediktiv betydning
Astma, spirometri, bronkodilatasjon og bruk av helsetjenester og antiastmatika i en voksen befolkning i Bergen
Prevalens av Primært Sjøgrens Syndrom i to norske befolkningsgrupper på 40-49 år og 71-74 år
Arbeid – sykemelding – trygd
Dødstanker og selvmordsfare hos voksne kvinner og menn i Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSK
Tvangslidelser hos voksne kvinner og menn i Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSK
Vinterdepresjoner hos voksne kvinner og menn i Hordaland: en epidemiologisk kartlegging gjennom HUSK
Kvinnekohort for prospektive studier for urininkontinens, urinveisinfeksjon og legemiddelepedemiologi
Vold
Sosial støtte og sosialt stress i relasjon til helse
Arbeidsrelaterte plager i Hordaland
Livskvalitet
Hukommelse og minne
En epidemiologisk studie av kosthold og ernæring med spesiell vekt på folatstatus
Etiologiske studier av osteoporose i Hordaland
Søvn
Homocystein II undersøkelsen i Hordaland: oppfølging av homocysteinkohorten 1992-1993
Hypokondri
Godkjenninger og konsesjon
Kontrakt mellom helseundersøkelsen i Hordaland ’97-’99 og tilhørende delprosjekter
Teknisk protokoll (rutiner for hjerte-karundersøkelser)
Spørreskjema
Skalaer of referanser
Medieomtale og annonser
Purrebrev