Skalaer og referanser

Informasjon om SF-12 Health Survey og SPSS-oppsett for beregning av av sumscorene i HUSK-dataene (Physical Summary Score (PSC) og Mental Summary Score (MSC))